Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

pandzik
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadelein delein
pandzik
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viadelein delein

October 06 2018

pandzik
9092 4b0b 500
Reposted fromvic vic viasober sober
pandzik
0207 1766 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober

September 26 2018

pandzik
6557 4959 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viamiaki miaki
pandzik
pandzik
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiaki miaki
pandzik
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viamiaki miaki
pandzik
Lepiej umrzeć niezrozumianą niż tłumaczyć się przez całe życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Zazdrośnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiaki miaki
pandzik
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viamiaki miaki
pandzik
1478 d551 500
Reposted fromtfu tfu viamiaki miaki
pandzik
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna viamiaki miaki

September 25 2018

pandzik

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiaki miaki
pandzik

September 14 2018

pandzik
8837 d0a2 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
pandzik
5835 ce1e 500
pandzik
4070 f08b
Reposted fromtotal1ty total1ty viasober sober
pandzik
9063 c5b7
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasober sober
pandzik
2614 1e53 500
Reposted frompunisher punisher viasober sober
pandzik
2763 e395 500
Reposted fromZircon Zircon viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl